News & Events

PERSATUAN INSAN ISTIMEWA & PERTUBUHAN KEBAJIKAN ORANG TUA WEN XIN

24 Feb 2018

Managing Director of Press Metal Aluminium Rods Sdn. Bhd. (formerly known as Leader Universal Aluminium Sdn. Bhd.), went to the Persatuan Insan Istimewa & Pertubuhan Kebajikan Orang Tua Wen Xin on 24 February 2018.